CHP Kınık; "Saray Hükumeti samimiyetten yoksundur!"

Cumhuriyet Halk Partisi Kınık İlçe Başkanlığı, çiftçinin ve üreticinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

TARIM HAYVANCILIK 04.12.2021, 14:07 06.12.2021, 11:55
CHP Kınık; "Saray Hükumeti samimiyetten yoksundur!"

CHP Kınık İlçe Başkanı Ahmet Kanat tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında hükümetin tarım politikaları eleştirildi ve konuya ilişkin veriler paylaşıldı.

Başkan Kanat, AK Parti iktidarının uyguladığı politikalarla çiftçinin üretimden çıkmak zorunda kaldığını, tarımın çokuluslu şirketlerinin tekeline bırakıldığını söyledi. Tarımsal girdi maliyetlerinde yaşanan artışa dikkat çeken Kanat, "Saray Hükümetinin çiftçiyi bu yükten korumak için attığı somut hiçbir adım yoktur. Genelde ve yerelde tek yaptıkları şey tarım arazilerini, ormanları ve diğer gayrimenkulleri bir bir fırsat bulduğunda satmaktır. İşte bu gidişe CHP İktidarıyla genelde ve yerelde tüm kadrolarımızla son vermeye hazırız" dedi.

SÖYLEMLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yapılan açıklamada ayrıca; "AKP Tek Adam Rejimi’nin sürdürdüğü neo-liberal ekonomi politikalarıyla tarımda şirketleşme derinleşmiş, çiftçi üretimden çıkmak zorunda bırakılmış ve çokuluslu tekellerin hâkimiyeti artmıştır. Saray Hükümetinin, ‘tarımda kendine yeterlilik’, ‘gıda bağımsızlığı’, ‘yerel ve demokratik üretim sistemi’, ‘çiftçinin üretim için desteklenmesi’ yönünde söylemleri samimiyetten yoksundur ve gerçeği yansıtmamaktadır"

“19 yıllık AKP iktidarı sürecinde Türkiye’nin yerel ve bölgesel ölçekte geleneksel tarımsal yapısı zayıflatılmış ve ülkemiz tarımda net ithalatçı konumuna düşürülmüştür. Oysa tarım sektörü; istihdam sağlaması, yurttaşların gıda ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne girdi temini, üretim ve ihracatıyla ülke ekonomisine verdiği katkı nedeniyle vazgeçilmez önem taşımaktadır. Ülkemizin ve özellikle KINIK’ımızın verimli toprakları ve ürün çeşitliliğiyle tarım sektörü açısından büyük potansiyele sahip olmasına rağmen, temel gıda maddelerinde her geçen gün dışa bağımlı hale getirilerek dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olma konumunu kaybetmiştir"

ÇİFTÇİNİN ÜRETİM MALİYETİ ARTTI

"Özetle Türkiye, genelde ve yerelde rant politikalarına kurban edilmiştir. Ülkemiz tarımsal girdiler ve temel gıda ürünlerinde (buğday, pirinç, mısır ve ayçiçeği başta olmak üzere), tarımsal üretimde kullanılan gübre, mazot, tohum ve zirai ilaç gibi temel girdilerde büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bunun sonucunda çiftçilerimizin üretim gücü zayıflamıştır. Yem, gübre, ilaç, tohum ve makine (ve parçaları) konusundaki dışa bağımlılık, döviz kurunda meydana gelen sürekli artışlar nedeniyle çiftçinin üretim maliyetini önemli ölçüde artırmıştır. Buna karşın Saray Hükümetinin çiftçiyi bu yükten korumak için attığı somut hiçbir adım yoktur. Genelde ve yerelde tek yaptıkları şey tarım arazilerini, ormanları ve diğer gayrimenkelleri bir bir fırsat bulduğunda satmaktır"

"Uygulanan tarım politikası ile ülke nüfusu artarken yurt içindeki tarımsal üretim her yıl biraz daha azalmıştır. Oysa tarım gibi stratejik bir sektörde yapılacak en büyük hata dışa bağımlılıktır. Özellikle makroekonomik ortamın kırılgan olduğu ülkelerde ürünler ve girdilerde dışa bağımlılık, hem tarım sektörü ve çiftçileri hem de gıda güvenliği riski nedeniyle tüm ülkeyi ateşe atmakla eşdeğerdir. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin düşürüldüğü 'net ithalatçı' pozisyonu CHP İktidarında sonlandırmak bizim için büyük bir görev ve sorumluluktur" sözlerine yer verildi.

CHP Kınık İlçe Başkanı Ahmet Kanat, yaptığı açıklamada basın mensuplarıyla şu verileri paylaştı:

TÜRKİYEDEKİ TARIM ALANLARI

2002 Yılında: 41.196.000 Hektar (kırbir Milyon Yüz Doksan Altı Bin)

2020 Yılında: 37.753.000 Hektar (otuz Yedi Milyon Yedi Yüz Elli Üç Bin)

Üretimden Çıkan Tarım Alanı 3.443.000 (üç Milyon Dört Yüz Kırk Üç Bin)

Bu Şu Demek Ankara Ve İstanbul'un Toplam Yüz Ölçümünden Büyük Bir Alan Demek

TARIM VE HAYVANCILIK DIŞ TİCARETİ

2003 -2020 Döneminde 83 Milyar Dolar Tarım İhracatımız Oldu.

Ancak 114 Milyar Dolar İthalatımız Oldu. 31 Milyar Dolar İthalata Fazla Para Ödeyerek Yabancı Çiftçileri Zengin Ettik.

ÇİFTÇİ BORÇLARI

2002 Yılında 2.4 Milyar Tl Olan Çiftçi Borcu; 2020 Yılına Gelindiğinde 134 Milyar Tl Oldu. 56 Kat Çiftçinin Borcu Arttı.

TÜRKİYEDEKİ ÇİFTÇİ SAYISI

2003 Yılında 2 Milyon 765 Bin İken ---2020 Yılında Nüfusumuz 16.4 Milyon Artmasına Rağmen 654 Bin Çiftçi, Çiftçiliği Bıraktı.

TARIMSAL İSTİHDAM

Tarım Sektöründe Çalışan Sayısı 2002 Yılında 7 Milyon 458 Bin İken 2020 Yılına Gelindiğinde 4 Milyon 716 Bine Düştü. 2 Milyon 742 Bin Kişi Tarım Sektöründe İşinden Oldu.

TARIM BAĞ-KUR VE ÇALIŞAN SAYISI

2002 Yılında Tarım Bağkurlu Sayısı 900 Bin Kişi İdi. Bu Sayı 2020 Yılına Gelindiğinde %39 Azalarak 547 Bin Kişi Oldu. Neredeyse Yarı Yarıya. Birde Çalışan Sayısını Söyleceğim Size Buraya Dikkat!

2002 Yılında 149 Bin Kişi Tarımda Sigortalı Çalışandı.

2020 Yılında İse %79 Azalarak 31 Bin 250 Kişi Kaldı.

Tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

2002 Yılında %10.2 İken ------2020 Yılında %6.6 Ya Düşerek Büyüme Oranı İle Ülke Ortalamasının Altında Kaldı

TARIMSAL DESTEKLEMELER

Tarımsal Desteklemeler 2006 Yılında Çıkarılan 5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 21. Maddesine Göre

Üreticiye Verilmesi Gereken Destek Miktarı: 376 Milyar Tl

Üreticiye Ödenen Destek Miktarı İse: 165 Milyar Tl

Çiftçimizin Bizlerin, Akpden 211 Milyar Tl Alacağı Var !

HASAR TESPİTİ GENEL DURUMU

Türkiye Verimli Tarım Arazilerini Hızla Kaybederek Topraksızlaştı.

Tarım İhracatımız Arttıkça Çiftçilerimiz Yoksullaştı, Çok Uluslu Tarım Tekelleri Zenginleşti.

Geçinebilmek İçin Bankalara Muhtaç Bıraklan Çiftçilerin Borcu 56 Kat Arttı.

Tarımsal İstihdam Azaldıkça İşsizlik Ve Yoksulluk Ağırlaştı.

Yanlış Tarım Ve Kent Politikaları İle Kır Yerler İnsansızlaştırılırken. Kentteki Aşırı Nüfüs İşsizlik Ve Sosyal Eşitsizliğe Neden Oldu.

Tarımsal Üretimin Ülke Ekonomisine Katkısı Azaldı, Olumsuz Etkileri Arttı

Çiftçi Akp’den Alacaklı, Akp Çifçilere Desteği Kıstı, Söz Verdiklerini Bile Ödemedi !!!

ÜLKEMİZDEKİ TARIM ÜRÜNLERİNİN DURUMU (AKP’NİN 2003-2020 DÖNEMLERİNDE)

HUBUBAT

105 Milyon Ton Hububat İthalatına - 27.7 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

BUĞDAY

72 Milyon Ton Buğday İthalatına - 19 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

MISIR

22.4 Milyon Ton Mısır İthalatına – 5 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

ARPA

4.6 Milyon Ton Arpa İthalatına – 1 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

ÇELTİK

2.9 Milyon Ton Çeltik İthalatına - 1.1 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı

PİRİNÇ

2.8 Milyon Ton Pirinç İthalatına – 1.5 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı

AYÇİÇEĞİ (YAĞLIK)

11 Milyon Ton Ayçiçeği Tohumu İthalatına – 5.6 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

Çerezlik Ayçiçeğine İse 768 Bin Ton Ürün Karşılığı – 626 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

SOYA

40 Milyon Ton Soya Fasülyesi Tohumu Ve Türevlerine – 17 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

PAMUK

14 Milyon Ton Pamuk İthalatına – 24 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

KURU BAKLAGİLLER

5.8 Milyon Ton Kuru Baklagil İthalatına – 4.2 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

NOHUT

454 Bin Ton Nohut İthalatına – 561 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı

MERCİMEK

3.9 Milyon Ton Mercimek İthalatına - 136 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

KURU FASÜLYE

593 Bin Ton Kuru Fasülye İthalatına - 656 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

PATATES

437 Bin Ton Patates İthalatına – 291 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

KURU SOĞAN

116 Bin Ton Kuru Soğan İthalatına – 34 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

ŞEKER

Milyon Ton Şeker İthalatına –641 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

ZEYTİNYAĞI

74 Bin Ton Zeytinyağı İthalatına - 132 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

ÇAY

159 Bin Ton Çay İthalatına – 385 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

BADEM

270 Bin Ton Badem İthalatına – 1.2 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı

CEVİZ

643 Bin Ton Ceviz İthalatına 1 Milyar 700 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

MUZ

3.4 Milyon Ton Muz İthalatına – 1.6 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

ENGİNAR

80 Bin Ton Enginar İthalatına – 37 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

SUSAM

2 Milyon 81 Bin Ton Susam İthalatına – 2.9 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

TÜTÜN

1.2 Milyon Ton Tütün İthalatına – 6 Milyar 300 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı

TARIMSAL ÜRETİMİN DURUMU ( HASAR TESPİTİ)

Türkiye Artık Kendine Yetmeyen Bağımlı Bir Ülke Haline Geldi

Strateji Gıda Ürünlerinde Üretim Azaldı, İthalat Hızla Arttı

İthalata Bağlımlı Gıda Politikasıyla Kazanan Çok Uluslu Tekeller Oldu.

Ana Besin Kaynaklarımızda Net İthalatçı Hale Geldik.

Akp, Kimi Ürünlerin İthalatında Dünya Rekoru Kırdı.

Dünyanın Her Yerinden Ürün İthal Eden Türkiye, Kendi Çiftçisini Desteklemiyor.

HAYVANCILIK ÜRÜNLERİNİN DURUMU (2003-2020 DÖNEMİNDE)

BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK

5 Milyon 350 Bin Büyükbaş Hayvan İthalatına – 7.2 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

3 Milyon 68 Bin Küçükbaş İthalatına - 367 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı.

ET İTHALATI

301 Bin Ton Et İthalatına - 1.4 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

HASAR TESPİTİ: Hayvancılık Ürünlerinin Durumu

Hayvancılık Yapan Çiftçi, Türkiyede Net Zarar Ediyor.

Hayvancılık Girdileri, Dışa Bağımlı Ve Pahalı Hale Geldi.

Büyükbaş Hayvan İthalatında Dünya İkincisi Olduk

Sofralarımıza Et Dünya Fiyatları İle Geliyor.

ÜLKEMİZDEKİ TARIMSAL GİRDİLERİN DURUMU (AKP’NİN 2003-2020 DÖNEMLERİNDE)

TOHUM İTHALATI

649 Bin Ton Tohum İthalatına – 2.9 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı.

GÜBRE İTHALATI

72 Milyon Ton Gübre İthalatına – 20 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı

ZİRAİ İLAÇ İTHALATI

763 Bin Ton Zirai İlaç İthalatına – 5.3 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı

GÜBRE FİYATLARI

%742 ÜRE - %580 DAP - %577 20.20.0 - %641 %26CAN - %619 %21 A.S

SAMAN İTHALATI

112 Bin Ton Saman İthalatına – 21 Milyon Dolar Ödeme Yapıldı

YEM İTHALATI

130 Milyon Ton Yem İthalatına – 58 Milyar Dolar Ödeme Yapıldı

YEM FİYATLARI AKP DÖNEMİNDE

% 952 Süt Yemi - % 916 Besi Yemi – % 723 Etlik Piliç Yemi - %658 Yumurta Tavuğu Yemi Arttı

Tarımsal Girdilerdeki Akp Dönemindeki Fiyat Artışları

%812 Yem -%800 Zirai İlaç -%650 Tohum -%632 Gübre - %454 Akaryakıt Arttı

Hasar Tespiti ( Tarımsal Girdilerin Durumu)

Türkiye Tarımsal Giderlerin Tümünde Dışa Bağımlı Hale Getirildi.

Çok Uluslu Tekeller Tarımsal Girdi Pazarını Ele Geçirdi

Yerel Tohumlar Baskılandı Ve Yasaklandı

Çiftçiler İthal Tohumlara Mecbur Bırakıldı

Gübre Üretimi Ve Tüketimi İthalata Bağımlı Hale Getirildi

Gübre Fiyatları Katlanarak Üretimi İmkansız Hale Getirdi

Zirai İlaçta Cumhuriyet Tarihinin İthalat Rekoru Kırıldı

Mazot Ve Yem Fiyatları Çiftçiyi Ürettikçe Borçlanan Hale Getirdi

Kaynak: AJANS BAKIRÇAY
Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21

Gelişmelerden Haberdar Olun

@