10.06.2023, 12:55

Türkiye’de Bir İlk… İzmir Kas-İskelet Doku Mühendisliği Sempozyumu

Türkiye’de Bir İlk… İzmir Kas-İskelet Doku Mühendisliği Sempozyumu - (7 Nisan 2023, İBB Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi-AASSM, Güzelyalı, İzmir)

 1. İzmir Kas-İskelet Doku Mühendisliği Semozyumu

İzmir Kas-İskelet Doku Mühendisliği Semozyumu, 7 Nisan 2023 günü, İzmir Büyük Şehir Belediyesi Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi Salonunda, Türkiye’nin birçok üniversitesinden gelmiş olan bilim adamlarını katılım ile gerçekleşmiştir.

İzmir Kas-İskelet Doku Mühendisliği Sempozyumu, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu Başkanlığında yapılmış ve İzmir’de bu konuda gerçekleştirilen bilimsel toplantılardan ilkidir.

Sempozyum Onursal Başkanları;

Ortopedi ve Travmatoloji “duayen” Hocası Prof. Dr. Veli Lök (Fotoğraf 1) ve

Patoloji “duayen” Hocası Prof. Dr. M. Şerefittin Canda’dır.

Fotoğraf 1. Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Veli Lök, I. Kas-İskelet Doku Mühendisliği Semozyumu (7 Nisan 2023, İBB Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir) açılış konuşmasını yapıyor.

Türkiye’de “Doku Mühendisliğinin” ulaştığı güncel bilimsel düzeyi belirleyen bu Semozyumda, toplamda 23 konuşmacı, çok değerli bilimsel sunum yapmışlar ve toplantı çok yararlı ve ufuk açıcı olmuştur (Fotoğraf 2, Tablo I).

Fotoğraf 2. İzmir Kas-iskelet Doku Mühendisliği Semozyumu Proğramı kitapçığı.

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, bu konuda şu bilgileri vermiştir:

“-Türkiye’de bir ilk olarak Kas-İskelet Doku Mühendisliği Sempozyumuna İzmir’in ev sahipliği yapıyoruz.”

“-Tıp dünyası özelinde gelinen son nokta olarak da tanımlanabilir olan doku mühendisliğinin birçok yararlı yönleri bulunmaktadır. “

“-Bu alanda Amerika ve Avrupa’nın birkaç gelişmiş ülkesinde çalışmalar yürütülüyor.”

“- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kas İskelet Doku Bio Teknoloji Araştırma Merkezinin kurucusuyum ve henüz Türkiye’de başka örneği bulunmuyor. 

 • Yüksek Lisans ve
 • Doktora Programlarımız bulunmaktadır.”(Fotoğraf 3)

Footoğraf 3. Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, Prof. Dr. Bülent Yardımoğlu, Doç. Dr. Ahmet Karakaşlı,

 “ -İzmir Kas-İskelet Doku Mühendisliği Semozyumunda,  tıpta gelinen son noktada çalışmalar yürüten önemli isimleri Türkiye’de ilk kez olmak üzere İzmir’de bir araya getiriyor. “

“-Bunun heyecanını yaşıyoruz.”

“- Bilgilerimizi paylaşıyoruz.

“-İnsanlık ve Türkiye için sağlık alanında daha yararlı olma ve genç bilimcilere katkı yapma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz”.

“-Organ naklinin yakın gelecekte tarihe karışacak düzeye gelineceğini ön görüyoruz.”

“-Doku mühendisliği, doku ve organların hasta bireylere nakledilmek üzere laboratuvar koşullarında üretilmesi ile çalışma ve projeler yürüten bir bilim dalı.”

“-Doku mühendisliğinin potansiyel gücü her geçen gün artıyor.”

“-Bu alanda çalışmalar yürüten kurumlar insanlığa daha yararlı olmak için yarışıyor.”

“-Bu alanda çalışma yapmayan ülkeler, bu ülkelerin ürün ve çalışmalarını kullanıyor.”

Amacımız,

 • Türkiye’de de,
 • “Doku mühendisliğinin” tanınması,
 • gençlerin bu alana ilgi duyması ve
 • yeni bilim adamlarının kazanılması yanı sıra, bu konuda yeterli bilgisi olmayan kimselerin,
 • üniversite yöneticilerinin de bilgilenmesini sağlamaktır.”

Tablo I. İzmir Doku Mühendisliği Semozyumu (7 Nisan 2023, İzmir) Proğramında yer alan bilimsel konuşmalar.

Oturum Başkanı, Konuşması

Konu

Murat KORKMAZ – Ahmet ÇAKIR

Funda TIHMINLIOĞLU 

Doku Mühendisliğinde Yapı İskelesi (skaffold) Tasarımları Üretim Yöntemleri

Petek KORKUSUZ          

Kas İskelet Dokusu İçin Kök Hücreler Ve Rejeneratif Tıp

Nihat Demirhan DEMİRKIRAN

Menüsküs Doku Mühendisliği

Aylin ZİYLAN – İhsan GÜRSEL

Sinan GÜVEN

Osteojenik Nişin Organ-Çip Sistemlerinde Geliştirilmesi

Cihangir TÜREMİŞ          

Periost ve Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Kırık İyileşmesinde Kullanıldığı Yeni Bir İskelenin Deneysel Karşılaştırılması

Didem KOZACI 

Doku Mühendisliğinde Güncel Yaklaşımlar

Mustafa BAŞBOZKURT-Nevres H. AYDOĞAN

Feza KORKUSUZ             

Kemik Doku Mühendisliği ile Kemik Onarımı İçin Güncel

Musa GÜNGÖRÜRLER 

Kas İskelet Sistemlerinde Hesaplamalı Mekanobiyoloji

Gizem BAYSAN               

Alıç ve Mürver Bitkilerinin Özlerinin Kemik ve Kıkırdak Doku Mühendisliğinde Kullanımı

 Merve PERPELEK           

 Salyangoz mukusu, ısırgan otu ve üzüm çekirdeği ekstraktlarının fibroblast ve keratinosit hücrelerine etkisi

Bora UZUN        

Kas İskelet Doku Mühendisliğinde 3D Modellemeler

M. Şerefittin CANDA-Nur OLGUN

Osman KARAOĞLAN

DEÜTF Ortopedinin Kuruluşu

Hasan HAVITÇIOĞLU   

Doku Mühendisliği Uygulama, BİYOMEKANİK-KEKDOB-KİBEV

Veli LÖK

Ortopedinin Dünü Bugünü Ve Geleceği

AKADEMİK CÜPPE DEVİR TÖRENİ

KAFKAS DANS GÖSTERİSİ (EKSTREMİTESİ UZATILMIŞ HASTA)

Halit PINAR-Kasım KILIÇARSLAN

Murat KORKMAZ

Yarı Canlı Yapay Zeka / Semi-Living Artificial Intelligence

Muhammet Emin Şahin

Yapay Zeka ve Doku Mühendisliği ve in vitro biyoaktivite üzerindeki etkisi

Sedef TAMBURACI        

Kemik rejenerasyonu için kitosan-hibrit poss nanokompozitler: poss nanocage'in yüzey, morfoloji, yapı

 Başak İNAN ACARBAŞ 

Kemik Ve Kıkırdak Doku Kollajen EkstraktsiyonununTeknik Özellikleri

Pınar ERTUĞRULOĞLU

Mulhia Ekstraktının Kıkırdak Doku Mühendisliği

Ömer BEKÇİOĞLU

Kemik Kanser Modelleri

Onur GÜRSAN 

Kemik Tümör Cerrahisinde Kişiye Özel Protez Uygulamaları

Ahmet KARAKAŞLI-Onur HAPA

Berivan ÇEÇEN 

Küçük Moleküllü İlaçları Test Etmek İçin Çip Üzerinde Çoklu Organlar: Zorluklar ve Perspektifler

Aylin KARA ÖZENLER

Deselülerizasyon ve Biyoink

 1. Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu’nun “Emeklilik” ve “Akademik Cübbe Devir Teslim Töreni”

Sempozyumda, Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu’nun “Emekli” olması nedeniyle, “Akademik Cübbe Devir Teslim Töreni” düzenlenmiştir.

Bu törende, Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, kendi Cübbesini (Binişini), Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde, kurucusu olduğu “Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri” birimindeki, genç çalışama arkadaşı Dr. Onur Gürsan’a giydirmiştir (Fotoğraf 4).

Fotoğraf 4. Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu’nun “Emekli” olması nedeniyle, “Akademik Cübbe –Biniş Devir Teslim Töreni” ile Kendi Cübbesini (Binişini),  DEÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde, kurucusu olduğu “Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri” birimindeki, genç çalışama arkadaşı Dr. Onur Gürsan’a giydirmiştir.

Bu törende, “ekstremite uzatması” yapılmış olan bir hasta ve eşi KAFKAS DANS GÖSTERİSİ yapmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Travmatoloji Kliniğinin kurucularından ve DEÜTF’de Artroskopinin kurucusu, Prof. Dr. Osman KARAOĞLAN, “DEÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinin kuruluşu” konusunda bilgilendirici bir konuşma yapmıştır.

Türkiye’de Artroskopinin kurucusu ve Ortopedi ve Travmatolojinin “Duayen Hocası” Prof. Dr. Veli Lök, “Ortopedinin Dünü Bugünü ve Geleceği” konusunda, detaylı ve bilgilendirici bir konuşma yapmıştır.

Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, Oturum Başkanları, Prof. Dr. Nur Olgun, Prof. Dr. M. Şerefittin Canda, Prof. Dr. Mehmet Füzün, Prof. Dr. Veli Lök’e Plaket sunmuştur (Fotoğraf 5)

Fotoğraf 5. Sempozyum Anısına Plaket Sunumu: Prof. Dr. Nur Olgun (DEÜTF Dekan V.), Prof. Dr. M. Şerefittin Canda (MKÜ Eski Rektörü), Prof. Dr. Veli Lök (TUSYAD Kurucu Başkanı), Prof. Dr. Mehmet Füzün (DEÜ Eski Rektörü), Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu (DEÜTF Ortopedi ve Travmatoloji ABD eski Başkanı), Ayşen Volkan İnanıroğlu (KKTC İzmir Başkonsolosu) ve Rifat Sait (İzmir eski MV).

 1. Doku mühendisliği çalışmalarının güncel önemi

 Doku mühendisliği, nedir?

Doku mühendisliği, vücut dokularını laboratuvarda üreterek, gerekli hastalarda kullanılması için çalışan, yeni bir bilim dalıdır.

Dünyada, gündeme gelmesi son 35 yıl içindedir.

(Langer R, Vacanti JP. Tissue engineering. Science 1993;260(5110):920-6)

Doku mühendisliği, yetersiz ve görev yapamayan (afonksiyonel) doku ya da organlar yerine kullanılmak üzere;

 • Biyomalzemeler,
 • Kök hücreleri
 • vb materyalleri kullanarak üretim (in vitro ortamda)  yapmaya çalışır.

Doku mühendisliğinde ilerleme sağlamak için;

 • Mühendislik bilgisi,
 • Temel tıp,
 • Biyoloji,  
 • Biyoinformatik,
 • Tasarım bilim dallarının,  
 • Yapılacak “üretimi” kullanacak olan klinik bilim dalları ile
 • Entegre biçimde çalışması gereklidir.

Doku mühendisliği, dokuları yapan hücreleri, mühendislik “malzemelerini” ve “yöntemlerini,  uygun,  biyokimyasal ve fizikokimyasal etkenlerle birlikte kullanır.

Örneğin, yeni canlı doku oluşumunda doku iskeleleri üzerine yerleştirilen hücreleri kullanır.

Doku mühendisliği, Biyomedikal mühendisliğin bir dalıdır.

Doku Mühendisliğinin amacı nedir?

Amaç, biyolojileri değişik yapı ve türedeki dokuları (bir bölümünü ya da tümünü) onarmak, devamını sağlamak, iyileştirmek ya da yenilemek, yerine kullanmak ve değiştirmektir (Kemik, kıkırdak, kan damarları, mesane, deri, kas, trakea vb).

Doku mühendisliği tıptaki yeri nedir?

Doku mühendisliği tıpta gelinen son aşamalardan birisidir.

Doku eksilmesi, yitirilmesi ya da yokluğu gibi durumlarda, “klasik” sağaltım yöntemlerine karşı;

 • Palastik ve Renkosrtrüktif Cerrahi,
 • Ortopedi ve Travmatoloji,
 • Rejeneratif tıp gibi bilim dallarında yeni seçenekler sunmaktadır.

Yedek parça üretimi yapılabilir mi?

(Doku Mühendisliği üretim yöntemlerine örnekler nelerdir?)

 1. Hayvan Laboratuvarında, deney hayvanlarında (Fotoğraf 6), gerekli doku ve organın, üretilmesi.
 2. Deri yanıkları ve derin yaralar için greftler oluşturulur.
 3. Üç boyutlu bilgisayarda (3D Bioprinting) örneğin bir “kulak kepçesi” üretimi.
 4. Doku kültürü laboratuvarında, canlı doku üretimi.
 5. Doku, organ ve sisteminin çip teknolojisi ile modellenmesi (ilaç teknolojisi).

Fotoğraf 6. Laboratuvarda, deney hayvanı olarak kullanılan “Fare”.

Yapay organ ve kök hücre çalışmalarının geleceği nasıldır?

Bu konularda tüm dünyada bilim adamları çok yoğun biçimde çalışmaktadır. Ekonomik olarak önemli destek gereken bu bilimsel çalışma alanları , özellikle ileri ülkelerde yürütülmektedir.

Üretimin kullanımda etik onay gerekir mi?

Gerek duyulan vücut bölgelerinde, doku Mühendisliği ile üretilen bir “materyalin” kullanımı için “etik kurul” onayı gereklidir.

Organ nakli ile benzerliği nedir?

Organ nakli en çok;

 • Kornea,
 • Deri,
 • Böbrek,
 • Karaciğer,
 • Kalp,
 • Akciğer,
 • Kemik,
 • Kıkırdak gibi alanlarda canlıdan ve
 • “belirli koşullarda”, “ölümü izleyen dönemde” ve “tıbbi” yöntemlerle yapılmaktadır.  

Doku Mühendisliği ise, tümüyle bundan bağımsız yöntemler uygulanmaktadır.

Doku Eylül Üniversitesi Kas İskelet Doku Bioteknoloji Araştırma Merkezi

Doku Eylül Üniversitesi Kas İskelet Doku Bioteknoloji Araştırma Merkezi, doku mühendisliği alanında çalışan (Kurucusu Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu), Türkiye’de ki ilk kuruluşlarından birisidir.

 1. Kas-İskelet Doku Mühendisliği Sempozyumu (7 Nisan 2023, İBB AASSM, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi)

Kas-İskelet Doku Mühendisliği Sempozyumu 7 Nisan 2023 tarihinde İzmir Büyük şehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde, Türkiye’nin birçok üniversitesinden gelmiş olan bilim adamlarını katılım ile gerçekleşmiştir.

 1. Sonuç
 • İzmir Kas-İskelet Doku Mühendisliği Semozyumu İzmir’de önemli bir bilimsel etkinlik olarak geniş bir katılımla gerçekleşmiştir.
 • Multidisipliner katılımla yapılan bilimsel konuşmaları, katılımcılar açısından çok yararlı ve bilgilendirici olmuştur
 • Türkiye’de Doku mühendisliğinin gelişmesi,  doku ve organ yetmezliği bulunan hastalar açısından çok önemli bir gelişmesidir.
 • Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, tıp ve diğer bilim dalları arasında “bilim köprüsü” kurarak, multidisipliiner, multisantrik ve multifaktöriyel bilimsel çalışmalar yürütmüş ve genç bilimcilerin yetişmesine katkı yapmıştır.
 • Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik Anabilim Dalı (2003) ve Biyomekanik Kas-İskelet Doku Mühendisliği Proğramlarının ve DEÜ Kas-İskelet Doku Biyoteknoloji Merkezinin (2011) kuruluşunu yapmıştır.
 • Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, liderlik yaparak, doku mühendisliğinin Türkiye’de tanınmasına, ilgi görmesine, gençlerin yetişmesine, bilimsel çalışma ve yayınlar yapılmasına ve gelişmesine önemli katkılar yapmıştır.
 • Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, bu alanda yazdığı makaleler ve kitaplarla, genç bilim adamlarını, girişimcileri ve toplumu aydınlatmaya ve Türkiye’de ilerleme olmasına katkıda bulunmuştur (Fotoğraf 7) (Tablo I)

  Fotoğraf 7. Hasan Havıtçıoğulu’nın 2014 ve 2023 yıllarında basımı olan “ Yaratıcı Düşünce Teknikleri, Araştırma ve Buluş” 1295 sayfalık kitabı (7).

Tablo I.I Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğulu’nun son yıllarda, Kas-İskelet Doku Mühendisliği alanında yazmış olduğu yayın ve kitaplar.

Yazar

Yayın, Kitap

Havıtçıoğlu H

Kıkırdak doku mühendisliğinde yenilikler. TOTBİD Dergisi 2023;22 (1):1-9.

Havıtçıoğlu H.

Yaratıcı Düşünce Teknikleri, Araştırma ve Buluş (ilk Baskı 2014). İzmir: Bassaray Metb, Çamdibi, 2023;195.

Havıtçıoğlu H.

Yaratıcı Üniversite ve Bilgi Toplumu. İzmir: Gülermat Matb, 2016;251.

Havıtçıoğlu H.

Patentlerimiz. İzmir: Başsaray Matb, 2023;366.

 • Prof. Dr. Hasan Havutçuoğlu’na, ailesinin bulunduğu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tebrik ederek Plaket vermiştir (Fotoğraf 8).
 • Prof. Dr. Hasan Havutçuoğlu’na, teşekkürlerimizi ve iyi dileklerimizi sunuyoruz.
 • SON SÖZ: Bilimsel yöntemlerle çalışanlar, geleceği kuranlardır.

Fotoğraf 8. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu’nu tebrik ederek plaket vermiştir.

Kaynaklar

 1. Havıtçıoğlu H. İzmir Kas-iskelet Doku Mühendisliği Semozyumu Proğram Kitapçığı (7 Nisan 2023, İBB Adnan Saugun Sanat Merkezi, İzmir).
 2. Havıtçıoğlu H. Kıkırdak doku mühendisliğinde yenilikler. TOTBİD Dergisi 2023;22 (1):1-9
 3. Havıtçıoğlu H. Yaratıcı Düşünce Teknikleri, Araştırma ve Buluş (ilk Baskı 2014). İzmir: Bassaray Metb, 2023;195.
 4. Havıtçıoğlu H. Yaratıcı Üniversite ve Bilgi Toplumu. İzmir: Gülermat Matb, 2016;251.
 5. Havıtçıoğlu H. Patentlerimiz. İzmir: Başsaray Matb, 2023;366.
 6. İnsanlığa İzmir’den ‘doku’nacaklar. Ege Telgraf, İzmir, 6 Nisan 2023.
 7. Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu: 500 makale-bildiride yer alıyorum. Kıbrıs Postası, Lefkoşe, KKTC,  21 Mayıs 2023.
 8. 24 patentiyle tıp dünyasında adından söz ettiren bir Kıbrıslı Türk. Kıbrıs Star, Lefkoşe, KKTC, 21.05.2023.
 9. Çeçen B, Kozacı LD, Yüksel M, Üstün O, Ergur BU, Havıtçıoğlu H. Biocompatibility and biomechanical characteristics of loofah based scaffolds combined with hydroxyapatite, cellulose, poly-L-lactic acid with chondrocyte-like cells. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 2016;69:437-46.
 10. Kara A, Koçtürk S, Bilici G, Havıtçıoğlu H. Development of biological meniscus scaffold: Decellularization method and recellularization with meniscal cell population derived from mesenchymal stem cells. J Biomater Appl 2021;35(9):1192-207.
 11. Demirkıran ND, Havıtçıoğlu H, Ziylan A, Cankurt Ü, Hüsemoğlu B. Novel multilayer meniscal scaffold provides biomechanical and histological results comparable to polyurethane scaffolds: An 8 week rabbit study. Acta Orthop Traumatol Turc 2019;53(2):120-8.
 12. Çolpankan Güneş O, Özer İ, Kara A, Ziylan A, Havıtçıoğlu H. Lif kabağı takviye edilmiş kitosan-ipek hidrojel kompozit doku iskelelerinin kıkırdak doku hasarı tedavisinde kullanımının araştır. DEU Muh Fak Fen ve Muhendis Derg 2021;23(69):937-50.
 13. Perpelek M, Tamburacı S, Aydemir S, Tihminlioğlu F, Baykara B, Karakaşlı A, et al. Bioactive snail mucus-slime extract loaded chitosan scaffolds for hard tissue regeneration: The effect of mucoadhesive and antibacterial extracts on physical characteristics and bioactivity of chitosan matrix. Biomed Mater 2021;16(6).
 14. Tamburacı S, Çeçen B, Üstün O, Ergür BU, Havıtçıoğlu H, Tihminlioğlu F. Production and characterization of a novel bilayer nanocomposite scaffold composed of chitosan/si-nHap and zein/POSS structures for osteochondral tissue regeneration. ACS Appl Bio Mater 2019;2(4):1440-5
Yorumlar (4)
Şeref Gülseren 7 ay önce
Merhaba, böyle bir sempozyumda, ülkemizde düzenlenmesinden yeni haberim oldu ve gurur duydum. Çok değerli hocam Prof. Dr. Şerafettin Canda yıl, emeği geçen herkesi, tüm meslektaşlarını kutluyorum?
Prof Dr.Hasan Havıtçıoğlu 6 ay önce
Değerli Şerafettin hocam, bizi her zaman bilim yolunda ışık tuttunuz,kılavuzluk yaptınız.Size ve Tülay hocama minnettarım.Ortopedi ihtisasımda emeği geçen Prof Dr.Mehmet Tiner,S.Kemal Erol,Prof Dr.Osman Karaoğlan ve esin kaynağım Prof Dr.Veli Lök hocama çek teşekkür ederim.Bilim hergeçen gün gelişmekte ve yeni bilim dalları oluşmaktadır.Bilimsel gelişmelerin çok yakın takibi ve yeni bilim dallarına yönelmek bilim ve ülkemiz için gereklidir.Bugün bazı bilimdallarında bilimsel yarışta öne çıkabilmek güç olsada doku mühendisliği alanında bu yeni olduğu için mümkündür.Biyomekanik ve sonra doku mühendisliği birikimim ortopedi dışında yeni bilimdallarına olan ilğim ve multidisipliner çalışma gerçekten bir örnektir.Bir Ortopedi Uzmanı olarak zamanla bu bilgime mekanik,statik,dinamik,malzeme bilgisi ve gibi mühendisliğin temel bilimlerini ekledim.Doku mühendisliği son 10/12 yılda doktora programlarımızla geliştirdiğimiz bir yeni bilim dalıdır.Bu bilim dalında yetişen gençler ABD ve Almanyada yer bulmuşlardır.Umarım ülkemizde de bu gençlere yol açarız.Yolu bilimden geçen herkesin yolu açık olsun.
Prof Dr.Hasan Havıtçıoğlu.
Doç.Dr.Ragıp Kayar 6 ay önce
Bilimsel gelişmelere hala aktif olarak katılmayı sürdüren sayın Profesör Şerefettin Canda hocamız, bu tutumuyla gelecek kuşaklara rol modeli olmakta ve hedef belirleyici sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirmektedir.Araştırıcılığın emeklilikte sona ermediğinin canlı bir kanıtı olmuştur. Kendilerinin enerjilerini korumasını dilerim.
Ayşe Erdeviren 6 ay önce
Hasan Havıtçuoğlu’nun önderliğinde yapılan tüm çalışmalar yılların bilgi birikimi v deneyiminin gelecek kuşaklara aktarılması ve insanların sağlık sorunlarına yapacağı katkı adına heyecanlanmamak mümkün mü?
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 14 26
4. Beşiktaş 15 26
5. A.Demirspor 15 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Samsunspor 15 14
17. Pendikspor 14 13
18. Başakşehir 14 12
19. Alanyaspor 15 12
20. İstanbulspor 15 9
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 14 26
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 14 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 21
9. Erzurumspor 15 19
10. Keçiörengücü 15 19
11. Ümraniye 15 18
12. Adanaspor 15 18
13. Manisa FK 15 17
14. Boluspor 14 16
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 16 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 16 19
12. Wolves 16 19
13. Bournemouth 16 19
14. Fulham 15 18
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 15 10
18. Luton Town 15 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Real Sociedad 16 29
6. Athletic Bilbao 15 28
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 15 15
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 15 12
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4

Gelişmelerden Haberdar Olun

@