01.03.2023, 14:08

45. Yılında, İzmir Tıp Fakültesinden, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine (1 Mart 1978–1 Mart 2023)

 1. Giriş ve Amaç
 1. Ege bölgesi ve İzmir’in tıp tarihindeki önemi

Antik çağdan günümüze, Batı Anadolu, ekolojik ve kültürel çevresi ile dünya tıbbının doğuşunda ve insan varlığının gelişiminde yeri olan önemli bir yaşam alanıdır.

Güncel olarak, Ege bölgesinde antik dönemden kalan; görkemli kalıntıları, uygarlık yapıları, ulaşım yolları ve limanlar bunun en önemli kanıtlarındandır.

Bölgede yaşayan toplumlar, tarih boyunca, “varlık” içerisinde yaşamış, yalnız demokrasi kültürünün, bilimin, sanatın, uygarlığın değil, aynı zamanda tıbbın gelişmesine de katkı yapmışlardır.

Örneğin, Kos (İstanköy), Knidos (Datça), Pergamun (Bergama) (İÖ 4. yy), Efes Tıp Okulları tanınmıştır.

Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrates Kos doğumludur (İÖ:460).

Bergama Asklepionu, Galenos’un (IS 129-216) yetiştiği yerdir.

Bergama Asklepionu, şifalı (düşük dozda radyasyon içerir) su ile dünyanın ilk psikiyatri hastanesidir.

Bergama’ya 18 km uzaklıktaki Allianoi, kükürtlü sıcak suyu ile hidroterapi merkezidir.

Balçova Agamemnon Kaplıcaları, antik dönemin, İzmir’de yer alan bir diğer şifa merkezidir.

Antik Efes (Ephesus) Tıp Okulu; Soranos (İS 110-130) ve Rufus (İS 98-138) gibi doktorları ile ünlüdür.

İzmir’in yakın çevresinde yer alan, antik çağın tıp okullarının uzaklığı, Bergama 80 km, Efes 100 km dir.

Selçuklular ve Osmanlılar da bu bölgede sağlık merkezleri (Şifahane, Daruşşifa), tıp okulları açmıştır.

 1. Türkiye’de ve İzmir’de çağdaş tıp eğitimine giden yolun açılması

Türkiye’de çağdaş tıp eğitimine yönelik gelişmeler, Sultan II. Mahmut (1785-1839) ile başlamıştır:

 1. 14 Mart 1827, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire

Çağdaş tıp eğitiminin başlaması: Dr. Karl Ambroise Bernard (Viyana) (1808-1844)(3 Aralık 1838).

 1. 1898, Gülhane Tatbikat Hastanesi (30 Aralık 1898), Haydarpaşa Hastanesi (6 Kasım 1903) Alman Prof. Dr. Robert Rieder (1861-1913) ve Prof. Dr. Georg Deycke (1865-1938)
 2. 1909, İstanbul Haydarpaşa Darül- Fünun Tıp Fakültesi (Sivil ve Askeri Tıbbiye birlikte): Prof. Dr. Cemil Topuzlu (1866-1958), Dekan (Fransa’da eğitim görmüştür).
 3. 1 Ağustos 1933, Atatürk’ün Üniversite Reformu; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulması
 4. 1945, Ankara Tıp Fakültesinin kuruluşu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1946)
 5. 1955, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Dekan Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel, 1889-1986)
 6. 1 Mart 1978, Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi kurulması (sonradan 20 Temmuz 1982, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi adını alması)

Ege bölgesinin nüfus artışı ve yoğun göç alması, yeni tıp fakültelerinin kurulmasına gereksinim doğurmuş, kamuoyunda bu yönde istekler bildirilmiştir.

Böylece, Ege Tıp Fakültesi (1955), İzmir Tıp Fakültesi (1 Mart 1978, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi) dışında, Katip Çelebi, Bakırçay, Demokrasi, SBÜ, Ekonomi, Tınaztepe Tıp Fakülteleri de kurulmuştur.

Bu makalenin amacı, güncel olarak, Türkiye’nin önemli bir tıp ve sağlık merkezi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin (İzmir Tıp Fakültesi), geçmişten günümüze ulaşan zaman süreci içerisinde, kuruluş ve gelişim aşamalarını incelemek ve geleceğe ışık tutmaktır.

 1. Dokuz Eylül Tıp Fakültesinin (İzmir Tıp Fakültesinin) kuruluşu

İzmir’de 1 Mart 1978’de Ege Üniversitesine bağlı ikinci bir fakülte olarak İzmir Tıp Fakültesi kurulmuş ve 20 Temmuz 1982’de kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi içinde Tıp Fakültesi adını almıştır. Bu nedenle tarihçeyi 2 bölümde incelemek yerinde olur:

 1. İzmir Tıp Fakültesinin Kuruluş Dönemi (1 Mart 1978 – 20 Temmuz 1982)

İzmir Tıp Fakültesi Kuruluşuna Doğru, Öncü Çalışmalar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, özellikle 1969-1970’li yıllardan sonra, Ege Bölgesi’nin başlıca merkezlerinde (Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Muğla, vb), yeni tıp fakülteleri kurulması için kurullar oluşturularak, öncü çalışmalar yapılmış ve pek çok girişimler yürütülmüştür.

 1. Prof. Dr. Tuğrul Özgür’ün önerisi
 • Ege Üniversitesine bağlı yeni tıp fakültesinin İnciraltı Yerleşkesinde kurulması (03. 07. 1973),
 • EÜTF Fakülte Kurulu (23. 01. 1976),
 • EÜ Senatosu (29. 03. 1977) ve
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış (10 Ekim 1977),
 • TBMM’de Bütçe Kanununda yer alması ile
 • EÜ İzmir Tıp Fakültesi kurulmuştur (1 Mart 1978).
 1. İzmir Tıp Fakültesinin 12 Kurucu Öğretim Üyesinin çalışmaları
 • 12 Kurucu Öğretim Üyesi” (Tablo I) çok yönlü çalışmalar yürütmüşler,
 • İzmir-Ankara arasında “mekik dokuyarak”, bürokratik aşamaları geçmeye çalışmışlardır.
 • Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Bilgehan,
 • EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baha Taneli,
 • Prof. Dr. Kemal Karhan (6 Aralık 1924 - 6 Haziran 2018) (YÖK Başkanvekili),
 • Cevdet Menteş (1915 – 14.10.2002) (Yargıtay Başkanı ve Adalet Bakanı) desteklemiştir.
 1. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden (38 kişi), ÖSYM listesinden 91 toplamda 129 öğrenci
 • 1980 öncesi toplumsal gerginlikler, devam sorunu yaşayan öğrencilerin, ailelerinin, TBMM, Hükumet ve Başbakanlıktaki girişimleri de İzmir Tıp Fakültesinin kuruluşunda etken olmuştur.
 • Bülent Ecevit (28 Mayıs 1925 - 11 Kasım 2006) (Başbakan) ve Süleyman Genç (1944 - ) (İzmir MV)’in katkılarını önemle belirtmek gerekir.
 • Sonuçta, 42. Bülent Ecevit Hükumeti (5 Ocak 1978 - 12 Kasım 1979) döneminde, İzmir Tıp Fakültesinin kuruluşu gerçekleşmiştir (1 Mart 1978).
 • İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak (Prof. Dr. Hamit Özgönül’ün arkadaşı) başlangıçta İzmir Tıp Fakültesinin İzmir Eşrefpaşa Belediye Hastanesinde yerleşmesinde etken olmuştur.
 1. Özetle, İzmir Tıp Fakültesinin bu kuruluş aşaması (1977-1978)
 • Bir yandan EÜ İzmir Tıp Fakültesinin kurucu öğretim üyeleri, yeni bir tıp fakültesi kuruluşunu sağlamak için, Ankara’da çok yönlü çalışırken,
 • Öte yandan, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde sorun yaşayan öğrenciler, aileleri de, bu gelişmelerden bilgili olarak, “kendileri için bir umut” görmüş, çalışmalara katılmışlardır.
 • Bu arada, ÖSYM listesinden, yeni kurulan İzmir Tıp Fakültesine öğrenciler gelmiştir.

Sonuçta, toplumda yeni bir tıp fakültesi kurulması isteklerinin, olumlu ve demokratik etkisi ile ülkenin değişik yerlerinde ortaya çıkan birbirinden bağımsız girişimler sonucunda;

“Öğretim üyeleri”, “Öğrenciler”, “Aileleri” bir araya gelmiş, “uzlaşı ortamı” ve “sinerjik” etki, “itici güce” dönüşerek, “hükümet” yetkilileri, TBMM üzerinde etkili olmuş, 1 Mart 1978’de, İzmir Tıp Fakültesi adı ile Ege Üniversitesine bağlı, İzmir’de ikinci bir tıp fakültesinin kuruluşunun TBMM’den geçmesine katkı yapmıştır.

 1. İzmir Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri
 • İlk öncülerden, çeşitli zorlukları göze alabilen ve çalışmaları sürdüren, kararlı ve yürekli 12 öğretim üyesi, “kurucu öğretim üyesi” olarak fakültenin tarihindeki yerini almışlar ve uzun yıllar özveriyle görev yapmışlardır (Tablo I) (Fotoğ 1-2).
 • İzmir Tıp Fakültesinin kuruluş belgesini imzalayan bu 12 öğretim üyesi dışında, bu dönemde görev alan, daha sonra, akademik olarak yükselen öğretim üyeleri de bulunmaktadır
 • Yine bu dönemle birlikte, öğretim kadrosuna katılan yeni öğretim üyeleri de bulunmaktadır.
 • İlginç olan, öğrencilerin fakülteye kabul edilmesinden sonra, tüm sınıflarda eğitimin başlamasıdır.
 • Çünkü “devam sorunu” nedeniyle ya da başka nedenlerle gelen öğrenciler, fakültenin bütün sınıflarına ait öğrencilerdir. Böylece, tüm dallarında yeni öğretim üyelerinin görev alması gerekmiştir. Bu yeni öğretim üyeleri de doğal olarak kendi bilim dallarının kurucuları olmuştur.

Fotoğraf 1. EÜ İzmir Tıp Fakültesi’nin ilk kuruluş çalışmalarını yürüten öğretim üyeleri (1978). Prof. Dr. Gülriz Toğulga, Prof. Dr. Nejat Kaplanoğlu Prof. Dr. Hamit Özgönül, , Prof. Dr. Mithat Özer, Prof. Dr. Nevbahar Taneli, Ayaktakiler: Prof. Dr. Mehmet Tiner, Prof. Dr. Cevdet Arsan, Prof. Dr. Sadun Koşay, Prof. Dr. Özgül Özgüven, Prof. Dr. Şakir Fadıloğlu, Prof. Dr. Müfit Arcasoy, Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı, Prof. Dr. Kaya Manoğlu, Prof. Dr. Erol Mavi, Prof. Dr. Kemal Astarcıoğlu, Prof. Dr. İstemi Nalbantgil, Doç. Dr. Vedat Orhan, Doç. Dr. Mustafa Palandöken.

Fotoğraf 2. İzmir Tıp Fakültesi ilk Fakülte Kurulu (1 Mart 1978). Oturanlar: Prof. Dr. Gülriz Toğulga, Prof. Dr. Nevbahar Taneli, Prof. Dr. Mehmet Tiner, Prof. Dr. Müfit Arcasoy, Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan (Rektör), Prof. Dr. Kaya Manoğlu, Prof. Dr. Mithat Özer, Prof. Dr. İstemi Nalbantgil, Prof. Dr. Sadun Koşay. Ayaktakiler: Prof. Dr. Hamit Özgönül, Prof. Dr. Cevdet Arsan, Doç. Dr. Mustafa Palandöken, Prof. Dr. Şakir Fadıloğlu, Prof. Dr. Kemal Astarcıoğlu, Prof. Dr. Nejat Kaplanoğlu, Doç. Dr. Vedat Orhan, Prof. Dr. Erol Mavi, Prof. Dr. Özgül Özgüven.

Tablo I. İzmir Tıp Fakültesi’nin 1 Mart 1978’de kurulmasını sağlayan 12 kurucu öğretim üyesi.

Adı, Soyadı

Yaşamı

Uzmanlık Bilim Dalı

 1. Prof. Dr. Cevdet Arsan

( 1931, Ankara - )

Psikiyatri

 1. Prof. Dr. Kemal Astarcıoğlu
 1. Uşak - 29.10.2015, İzmir)

Genel Cerrahi

 1. Prof. Dr. Şakir Fadıloğlu

(1932, Gaziantep - )

Nöroloji

 1. Prof. Dr. Nejat Kaplanoğlu

(29.09.1932, İzmir – 1990, İzmir)

Üroloji

 1. Prof. Dr. Sadun Koşay

(29.08.1932, Menemen- 27 Şubat 2012, İzmir)

Gastroenteroloji

 1. Prof. Dr. A. Mithat Özer

(4.111929, Çobanisa – 16 Mart 2013, İstanbul)

Kardiyoloji

 1. Prof. Dr. Hamit Özgönül

(31.12.1929, Aydın - 18 Ekim 2010, İzmir)

Fizyoloji

 1. Prof. Dr. Nevbahar Taneli

(15.08.1931, Ankara -10.07.2017 İzmir )

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 1. Prof. Dr. Mehmet Tiner

(12.08. 1929, Güzelbahçe - 21 Mayıs 2003, İzmir)

Ortopedi ve Travmatoloji

 1. Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı

(1918, Bolvadin – 11.03.2006, İzmir)

Kardiyoloji

 1. Doç. Dr. Vedat Orhan

( 1935, Bayburt – 20.04.2010 )

Parazitoloji

 1. Doç. Dr. Mustafa Palandöken

( 1942, İzmir - )

Kulak Burun Boğaz

 1. İlk Fakülte Kurulu, Fakültenin Yönetim Kadrosu ve İlk Dekanlar

İzmir Tıp Fakültesi’nin kuruluş günü olan 1 Mart 1978 de, EÜ Rektörü Prof. Dr. Hakkı Bilgehan başkanlığında EÜ Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu salonunda, İzmir Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ilk toplantısını yapmıştır.

 1. Prof. Dr. Hamit Özgönül Dönemi (1 Mart 1978 – 1. 03. 1979)

Dekan

Prof. Dr. Hamit Özgönül, ilk Fakülte Kurulunda, Dekan seçilmiştir

Dekan Yardımcıları

Prof. Dr. A. Mithat Özer

Prof. Dr. Nejat Kaplanoğlu

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı,

Prof. Dr. Cevdet Arsan,

Prof. Dr. Sadun Koşay,

Doç. Dr. Vedat Orhan,

Doç. Dr. Mustafa Palandöken,

Üniversite Senato Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet Tiner,

Prof. Dr. Nevbahar Taneli.

Fakülte Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Hamit Özgönül, Prof. Dr. A. Mithat Özer, Prof. Dr. Nejat Kaplanoğlu, Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı, Prof. Dr. Cevdet Arsan, Prof. Dr. Şakir Fadıloğlu, Prof. Dr. Sadun Koşay, Prof. Dr. Kemal Astarcıoğlu, Prof. Dr. Mehmet Tiner, Prof. Dr. Nevbahar Taneli, Doç. Dr. Vedat Orhan, Doç. Dr. Mustafa Palandöken, 40. Madde ile görevli olanlar: Prof. Dr. İsmail Ulutaş, Prof. Dr. İsmet Köktürk, Prof. Dr. Saim Falakalı, Prof. Dr. Erdoğan Cireli, Prof. Dr. Tarık Günbay, Prof. Dr. Yılmaz Şenyılmaz, Prof. Dr. Melahat Okuyan, Doç. Dr. Vahit İnce, Doç. Dr. Necla Nişli.

 1. Prof. Dr. Mehmet Tiner Dönemi (01.03.1979-31.08.1982)

Prof. Dr. Mehmet Tiner, daha sonra İzmir Tıp Fakültesi’nin Dekanı seçilmiştir.

Dekan Yardımcıları; Prof. Dr. Hamit Özgönül, Prof. Dr. Nevbahar Taneli ve Prof. Dr. Nejat Kaplanoğlu olmuştur.

 1. Yerleşke Sorunları ve Çözümler

İzmir Tıp Fakültesi Yönetimi oluştuktan sonra hızla yerleşke sorununu çözmek için, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Yerel Yönetimler ile iletişim kurarak, çalışma başlatmıştır.

 1. Bornova Yerleşkesi

Bu dönemde (1 Mart 1978 - 15.12.1981), İzmir Tıp Fakültesi Dekanlığı (Fotoğ. 3), Temel Tıp Bilimleri Anatomi (Fotoğ. 4), Histoloji, Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Patoloji (Fotoğ.5) ve Psikiyatri Polikliniği Bornova’daki EÜTF eski Morfoloji ve Temel Tıp Bilimleri binalarına yerleşmiştir. İzmir Tıp Fakültesi öğrencileri, Temel Tıp eğitimine, 1 Mart 1978'den sonra, Bornova Yerleşkesinde başlamıştır (Fotoğ.6-8).

Fotoğ. 3. EÜ İzmir Tıp Fakültesi Dekanlığı, Bornova (Mart 1978)

Fotoğ.4. İzmir Tıp Fakültesi Anatomi, 1978. Prof. Dr. Tarık Günbay.

Öğrenciler: Ön sıra: Erdur Zeybekoğlu,.., Prof. Dr. Tarık Günbay, Nurdan Genç,..,.., Sabri Toksöz

Arka sıra:.. ,.., Ertekin Tepe ,.., Mert Kestelli, Çiğdem Canan,., Fehmi Özkan.

Fotoğ.5. EÜ İzmir Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı (15 Kasım 1978).

Fotoğraf.6. İzmir Tıp Fakültesi Patoloji Öğrenci Mikroskopi Eğitim Laboratuvarı (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı) 1980 yılında, ilk öğrenciler ile birlikte;

Oturanlar: Fatma Kızılırmak (Almanya), Ayfer Aksöz, Doç. Dr. Tülay Canda, Doç. Dr. M. Şerefettin Canda, Cemile (vefat), Ramazan Güner (Personel).

Ayaktakiler: Kamil Yalçın (vefat),Halil İbrahim Piyale, Ahmet Demirel, Cem Türeli, Ahmet, Cihan Balkuvar, Erdal, Ahmet Öztürk, Ahmet Kandemir, İrfan Yılmaz, Dilaver Köseoğlu, Ertuğrul Caner, Kürşat Durgun, Semih Yürekli, Kürşat Durgun, -,Hasan Ali Güngör..

Fotoğ. 7. Kasım 1978 EÜ İzmir Tıp Fakültesinin ÖSYM ile gelen ilk öğrenciler.

Ayaktakiler. Ertekin Tepe,

Oturanlar: Sabri Toksöz, Met Kestelli, Nihat Yavuz, Rıdvan Korkmaz.

Fotoğ.8. İzmir Tıp Fakültesi Öğrenci Futbol Takımı (1978-1979) (Sabri Toksöz, Fehmi Özkan).

 1. Eşrefpaşa Belediye Hastanesi (Belediye Başkanı İhsan Alyanak)

İzmir Tıp Fakültesi Klinik Bilimleri, önce SB Karşıyaka Devlet Hastanesi (6.12.1978)’ne,

1 yıl sonra da Eşrefpaşa Belediye Hastanesine(Belediye Başkanı İhsan Alyanak) taşınarak (Eylül 1980 - Aralık 1981) burada görev yapmıştır.

İzmir Tıp Fakültesinin ilk 2 sınıf öğrencileri,

Bornova'daki Fizyoloji Anfisi, Patoloji Mikroskopi Laboratuvarı ve iki derslikte eğitim görürken,

3. sınıflar Göğüs Hastalıkları Hastanesinde bulunan bir Büyük Anfide eğitim görmüştür.

Stajlar ve İntörnlük dönemlerinde de,

Eşrefpaşa Belediye Hastanesi,

Atatürk EAH,

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi,

Tepecik EAH,

Tepecik Doğumevi gibi yerlerde eğitimlerini tamamlanıp, tıp doktoru olmuşlardır (Dr.SABRİ TOKSÖZ).

 1. İnciraltı Sağlık Yerleşkesi

İnciraltı’ndaki Yakındoğu Özel Eczacılık Yüksekokulu, İzmir Tıp Fakültesine verilmiş (15.12.1981), böylece öncelikle Bornova’daki birimler İnciraltı Yerleşkesine taşınmıştır.

Diğer taraftan, Eşrefpaşa Belediye Hastanesinde bulunan Klinik Bilim Dalları da İnciraltı yerleşkesine taşınmış ve poliklinik uygulamaları ile öğrenci eğitimi sürdürülmeye çalışmıştır.

Fakülte üst yönetimi, İnciraltı yerleşkesinin fakülte ve hastaneye dönüştürülmesi doğrultusunda, güçlükleri aşarak, ”büyük onarım” işine girişmiş, hızla çalışarak başarmış, İzmir Tıp Fakültesinin tüm birimleri ile kalıcı yerleşim yeri olan İnciraltı Sağlık Yerleşkesine taşınması, toplanması ve işlev kazanması sağlanmıştır.

Fakültenin üst yönetimi yanı sıra, tüm bilim dallarının Kurucu Öğretim Üyeleri, akademik kadro ve personelin de yoğun çabaları ile fakülte yönetimini desteklemişler, öğrencilerin eğitim ve öğretimi yanı sıra, derslik, kütüphane, yemekhane, laboratuvar ve hastane gereksinimlerini karşılamak için kaynak yaratmaya çalışmışlardır (Yapı malzemeleri, büro, laboratuvar ve hastane donanımı, bağışlar, sosyal etkinlikler, Ceza evlerinden destek, vb).

 1. İzmir Tıp Fakültesi’nin Eğitime Başlaması ve İlk mezunlar
 1. ÖSYM puanına göre kabul edilen öğrenciler (15 Kasım 1978)

ÖSYM merkezi sistem puanı ile Ekim 1978’de, 91 yeni öğrenci ön kayıtla İzmir Tıp Fakültesine kabul edilmiş ve eğitimleri de 15 Kasım 1979’da başlamıştır (Tablo II). Bunların Tıp Fakültesi öğrenci numaraları 1-91 arasındadır.

Açılış dersi

15 Kasım 1978’de Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı tarafından, “Tıbbi Deontoloji ve Genel Hekimlik İlkeleri” konusundaki ilk açılış dersi verilmiştir.

Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı 20 Temmuz 1982 de Dokuz Eylül Üniversitesi kurulunca, ilk Rektör olarak atanmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olarak tıp eğitimini bitiren tıp doktorları

15 Kasım 1978’de EÜ İzmir Tıp Fakültesi’ne kabul edilen ilk öğrenciler, 5 Kasım 1984 de Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olarak eğitimini bitirmiş ve tıp doktoru olmuşlardır.

Bu öğrencilerin 36’sı çeşitli tıp dallarında Uzman Dr. olmuştur.

Ayrıca, 3 Prof., 2 Doç. ve 1 Yard Doç .olmak üzere 6 Öğretim Üyesi yetişmiştir.

Bu sınıfın öğrencilerinden,

Dr. Koral Çağman Bakan (KKTC Çalışma),

Dr. M. Lütfi Baydar Rektör (SDÜ),

Dr. Ufuk Sesli Belediye Başkanı (Bayındır) olmuştur.

Tablo II. ÖSYM merkezi sistem puanı ile Ekim 1978’de, İzmir Tıp Fakültesine kabul edilen 91 tıp öğrencisinin sınıf numarası, adı ve soyadı.

01) Çiçek Üçok,

02) Halil Yüzgeç

03) İsa Özyılmaz (Vefat)

04) Ayhan Şahin

05) Sabri Toksöz,

06) Suat Yalçınsoy

07) Süleyman Güleç,

08) Önder Bilgi, Genel Cer.

09) H. Nurettin Büyükkol,

10) Çiğdem Canan, Halk Sağ.Doç .

11) Atlıhan Sayın, Sınıf Başk

12) Ufuk Sesli, Bayınd Bld Bşk

13) Alper İhsan Kaya, Göz, Yazar

14) Koral Çağman, GC,Bakan KKTC

15) Hatice Çamlılar

16) Selçuk Erol (Vefat)

17) Tanju Sürmeli, Pskiyatri

18) Adalet Sibel Ergüden

19) Metin Karakök,Patol, Prof

20) Mustafa Aras

21) Gökhan Kırdemir, Anest ,

22) Hayati Atay, Anest.

23) A. Şeref Gülseren, Doç

24) M. Rüştü Çokseven

25) Nurdan Genç

26) Remzi Horoz

27) Mehmet Tunçel, Ort. Prof,

28) Semra Dolu

29) Hamdi Koçak

30) Z. Belgin Özdemir, K-Doğ,

31) Ali Kalkancı (Vefat)

32) Ertekin Tepe, Göğüs Cerr,

33) Leyla Ersözlü, K-Doğ,

34) Zafer Yılmaz, Psikiyatri

35) Taner Seleker, Nöroloji

36) Serap Bayrak,

37) İlhan Özdemir, Müzik

38) Bekir Avcukurt

39) Berrin Ünlü, Enfek H Uz.

40) M. Lütfi Baydar, Ort, Rekt

41) G. Canan Berkay

42) B. Jale Konuk

43) Hüseyin Güldücü, Yazar

44) Nevzat Bayar, İç Hast.

45) Gülümser Irtman, Nörol.

46) M. Levent Okurer

47) Erdur Zeybekoğlu

48) Nusret Aydın

49) Rukiye Sormazoğlu, Psikiyatr

50) Emine Alkan,

51) S. Selim Yarkın,

52) Serdar Baysal, Psikiyatri

53) Mehmet Ethem Uca

54) Ahmet Emin Şen

55) Mustafa Soykan

56) Rıdvan Korkmaz, Başhek,

57) Nihat Yavuz, G Cerr, Prof.

58) Feramuz Ateş (Vefat)

59) Cengiz Koçyiğit, Çoc Cerr,

60) Hasan Dural Eren

61) H. Önder Keleş

62) Turhan Akalın

63) Murat Töz

64) Füsun Doğrusöz,

65) Tuncay Kıraç, Aile Hek.

66) Ekrem Talay, Göz Hast.

67) Selma Özkök,

68) Metin Cavit Avcı (Vefat)

69) F. Fevziye Soner, Göğ H.

70) İ. Yücel Tuzcuoğlu, Ürolo.

71) Cevdet Yıldız

72) Lerzan Manastır

73) Selahattin Kale

74) Mert Kestelli,Kalp D. Doç.

75) Ümit Altındağ, Biyokimya

76) Hayrettin Kula

77) Gülçin Harman, Patoloji

78) Mustafa Uzar

79) Ali Şevket Ülkü

80) Kazım İnci

81) M.Murat Topoğlu, Akup.

82) Mehmet Kara,

83) Günay Uzunoğlu

84) Rıza Demir, Kalp-Dam. Cer

85) M. Akif Yalçın, Sos .Tıp.

86) İbrahim Kavrama, Üroloji

87) Aycan Çalışıyor,Çocuk H.

88) Haydar Cankurtar (Vefat)

89) Suat Cerban

90) Fehmi Özkan,Göz Hast.

91) Gülten Yılmaz

 1. Yatay geçişle gelen öğrenciler (Mart 1979)

Mart 1979’dan sonra, çoğunluğu Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine, siyasal nedenlerle devam edemeyen 129 öğrencinin, Ankara’daki kuruluş aşamasındaki görüşmelerin ve gelişmelerin ışığında, İzmir Tıp Fakültesinin değişik sınıflarına yatay geçiş yapması kabul edilmiştir.

Bu öğrenci numaraları da 92 ile başlamaktadır (Dr.SABRİ TOKSÖZ).

Bu öğrencilerin bazıları da, başka fakültelerde öğrenci olmalarına karşın (Örneğin, Diyarbakır Tıp, Diş Hekimliği, Siyasal Bilgiler, Mühendislik, vb) gibi, oraları bırakıp tıp eğitimi almak için gelenlerdir.

Özetle,

 • ÖSYM ile gelen 91 yeni tıp öğrencisi (1978), doğrudan 1. Sınıftan eğitime başlarken,
 • Yatay geçişle gelen 129 öğrencinin (1979) eğitim ve öğretimi,
 • Türkiye’de ilk kez görülen bir uygulama yöntemi ile
 • Fakültenin tüm sınıflarında başlamıştır.

Örneğin, yeni kurulmuş olan İzmir Tıp Fakültesi, 1979 yılında yatay geçiş yapan 11 öğrencinin, kısa bir süre sonra tıp doktoru olarak mezun olmasını sağlamıştır (Fotoğ.9,10) (Tablo III).

Sosyal ilişkileri güçlü olan bu öğrenciler, öğretim üyeleri ile de iyi bir iletişim içinde olmuşlardır.

İzmir Tıp Fakültesinin (Dokuz Eylül Tıp Fakültesi) çalışmaya başlayan ilk laboratuvarı Patoloji Laboratuvarı olmuştur.

Tablo III. 1979 yılında EÜ İzmir Tıp Fakültesi (DEÜTF)’ne kabul edilen yatay geçiş ile gelen öğrencilerden 11’i aynı yıl içerisinde Tıp Doktoru olarak mezun olmuştur.

Dr. Osman Seçkin

19.02.1979

Dr. Sabahat Yılmaz

05.10.1979

Dr. Osman Solakoğlu

07.05.1979

Dr. Enver Güner

15.10.1979

Dr. M. Kadir Aksöz

07.05.1979

Dr. Yaşabey Gündoğdu

15.10.1979

Dr. Fevzi Karakurt

16.07.1979

Dr. Ayşe Gürses

15.10.1979

Dr. Macit Terzioğlu

16.07.1979

Dr. Hasan Metin Öztürk

20.11.1979

Dr. Selahattin Gönen

16.07.1979

Fotoğ. 9. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin, kurucu fakültesi olan İzmir Tıp Fakültesi döneminde “yatay geçişle” ile ara sınıflara kabul edilen öğrencilerini mezun etmiştir. Örneğin, Dr. Kenan Kuzey yatay geçiş ile gelmiş, Mayıs 1982’de Dekan Prof. Dr. Mehmet Tiner ve Dekan Yard. Prof. D. Hamit Özgönül (Kurucu Dekan’)’ün huzurunda Hipokrat Hekimlik andını okumuş ve diplomasını almıştır (1979).

Fotoğ.10. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden ilk “mezun” olan öğrencilerimiz.

Tablo VI. İzmir Tıp Fakültesi Öğrenci ve Mezun Sayıları (1978-1981)

Öğretim Yılı

Öğrenci Sayısı

Mezun Sayısı

1978-1979

225 (129 +91 + 5)

11

1979-1980

355

3

1980-1981

436

29

Toplam Mezun

-

43

1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tarihçe. https://tip.deu.edu.tr/tr/tarihce/

2. Dokuz Eylül Üniv Tıp Fakültesi, akademik personel. https://debis.deu.edu.tr/akademiktr/index.php?cat=3&akod=19911302

3. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak Tanıtım ve Bilgilendirme Kılavuzu (Dekan. Prof. Dr. Tülay Canda) 2010-2011 https://silo.tips/download/tanitim-ve-blglendrme-kilavuzu. DEÜ Matb. İzmir, 2011. IISSBBNN997755--444411--118811—66

 1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönemi (20.07.1982 - )

Fotoğ. 11. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık binası, DEÜTF İnciraltı Sağlık Yerleşkesi’nde yer almaktadır.

 • EÜ İzmir Tıp Fakültesi, sağlanan gelişmeler ışığında, İzmir’de 20 Temmuz 1982 (41 sayılı KHK)’de yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi içerisinde yer alarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi üst yönetimi de bundan sonra, bu yeni yasal düzenleme çerçevesinde yürütülmüştür.
 • İnciraltı yerleşkesinde, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Dekanlık, Hastane, Kan Bankası, Acil Servis, Deneysel Araştırma Laboratuvarı, Mikroskopi Öğrenci Laboratuvarı, Kütüphane, Yemekhane, öğrenci, hasta, personel ve görevliler için diğer destek birimlerinin yapım çalışmaları hızla gerçekleştirilmiştir.

1983 yılı sonu personel durumu

16 Profesör, 15 Doçent, 15 Yardımcı Doçent, 52 Öğretim Yardımcısı, 127 diğer personel.

DEÜ Hastanesi kuruluş çalışmaları sürdürülmüş, 1984 yılından sonra, hasta yatırılmaya başlanmıştır.

1985 yılında, Hastane yatak sayısı 307’ye ulaşmış, Bilgi İşlem Merkezi ve Hasta Arşiv Sistemi kurulmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi donanımı için, Rektör Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı döneminde, Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı (Rek. Yard.) Suudi Fonu’ndan 10 milyon dolar (30 milyon Riyal) kredi sağlamıştır (7 yıl ödemesiz, 20 yıl yüzde 3 faiz).

Rektör Prof. Dr. Namık ÇEVİK döneminde, Avrupa İskan Fonu’ndan sağlanan kaynak ile gelişme süreci devam etmiştir.

Bu döneminde, Rektör Prof. Dr. Namık Çevik, hem Suudi Fonu, hem de Avrupa İskan Fonu kaynaklarını hızla kullanılmış, DEÜ Tıp Fakültesi ve DEÜ Hastanesi’nin aşama yapmasında, yüksek tempolu bir süreç yaşanmıştır.

Günümüze dek diğer rektörlerin döneminde de sürekli gelişmeler olmuştur.

Tıp Fakültesi ve DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi bloklarının yapımı sürdürülmüş, öğretim üyeleri, akademik ve diğer personel için yemekhane bloğu tamamlanmış, her geçen gün yenilenen Acil Servis hizmete sunulmuştur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Gündüz Hastanesi “Günü birlik, genel anestezi gerekmeyen cerrahi girişimler için” açılmıştır.

 • Nevval Salih İşgören Çocuk Hastanesi,
 • Hemotoloji-Onkoloji Gündüz Tedavi Merkezi,
 • Onkoloji Hastanesi hizmete sunulmuştur.
 • Dekanlık Yeni Binasının (Fotoğ.11) olduğu bloklar yanı sıra
 • Temel Tıp Bilimleri,
 • PDÖ Binası,
 • Öğrenme Kaynakları,
 • Mesleksel Beceri Laboratuvarları,
 • Kütüphane,
 • Derslikler ve araştırma Laboratuvarları tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
 • DEÜ Tıp Fakültesi ve DEÜ Hastanesi merkezi ısınma ve soğutma sistemlerinin çalışması ile konforlu çalışma ortamında hizmet vermesi çok yaralı olmuştur.
 • Jeotermal enerji hattı devreye girmiştir.
 • Günümüzde ise “Güneş enerjisi” nden yararlanmak için panellerin yerleştirilmesine ve hizmete sunulmasına hız verilmiştir.

DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi, yıllar içinde, günümüze dek sürekli çağdaş koşullara ulaşmış, en yeni tanı ve sağaltım araç-gereçleri ile donatılmıştır.

Bunların başlıcaları şunlardır:

– Manyetik Rezonans Görüntüleme,

– Bilgisayarlı Tam Vücut Tomografisi,

– Angiografi,

– Dijital mamografi,

– Hemodiyaliz,

– Litotriptör,

– Kardiyo-vasküler Cerrahi,

– Medikal Onkoloji,

– Nükleer Tıp,

– Radyasyon Onkolojisi,

– Diyabet Eğitim Merkezi,

– Yoğun Bakım ve Acil Birimler,

– Araştırma Laboratuvarları,

 • Moleküler Biyoloji Lab.vb.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörleri

DEÜ İlk Rektörü Prof. D. Ömer Yiğitbaşı (20 Temmuz 1982-31 Temmuz 1987) dır.

Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı, İzmir Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda yer almış, Ege Üniversitesi’nde, Senato üyeliği (1962-1966), Tıp Fakültesi Dekanlığı (1966-1968), Üniversitelerarası Kurul üyeliği (1966-1970), Rektör Yardımcılığı (1973 - 1979) görevlerinde bulunmuştur.

Daha sonra, sırası ile Prof. Dr. Namık Çevik, Prof. Dr. Fethi İdiman, Prof. Dr. Emin Alıcı, Prof. Dr. Mehmet Füzün, Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar (halen) rektörlük görevinde bulunmuşlardır.

DEÜTF Dekanları

İlk Dekanı Prof. Dr. Şakir Fadıloğlu (Gaziantep, 1 Temmuz 1932 - )'dur.

Günümüze dek görev alan Dekanlar

Prof. Dr. Abdullah Kenanoğlu (1986 - Eylül 1990) ve Prof. Dr. İhsan Erdamar (Eylül 1990-1996),

Prof. Dr. Emin Alıcı (1996-2000), Prof. Dr. İlhami Kovanlıkaya (Ekim 1996- Eylül 2000), Prof. Dr. A. Şebnem Özkan (Eylül 2000 ile Aralık 2006) ve Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu (01.01.2007 - 08.02.2010), Prof. Dr. Tülay Canda (08 Şubat 2010 - 29.03.2016), 2016-günümüze dek dekanlar; Prof. Dr. Oğuz Dicle, Prof. Dr. Murat Celiloğlu, Prof. Dr. Oktay Ergene ve Prof. Dr. Nur Olgun (günümüzde) dur.

Üniversite Hastanesinin Başhekimleri:

Prof. Dr. Emel Sağıroğlu, Prof. Dr. Ömer Harmancıoğlu, Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu,

Prof. Dr. İlhami Kovanlıkaya, Prof. Dr. Mehmet Füzün, Prof. Dr. Adil Esen, Prof. Dr. Sedef Gidener, Prof. Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Prof. Dr. Eyüp Hazan, Prof. Dr. Mehmet Ali Özcan, Prof. Dr. Refik Mas, Prof. Dr. Can Karaca, Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü.

Tıp Fakültesi Dergisi’nin ilk sayısı da 1984 yılında yayınlanmıştır.

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Füzün döneminde Arpa Boyu Dergisi çıkmaya başlamış, güncel olarak da yayınını sürdürmektedir.

 1. Tıp Fakültesinde eğitim sistemi "Uygulanan Eğitim modelleri"
 1. Koordine Eğitim sistemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda, eğitim sisteminde reform yapılarak, Türkiye’de ilk defa, FKB sınıfı kaldırılmış ve birinci sınıftan başlayarak, tıbba giriş dersleri ve temel tıp dersleri ile klinik derslerin koordine edildiği “Koordine Sisteme” geçilmiştir.

Ayrıca, yaz tatillerinde dekanlığın yaptığı protokoller ile Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Ocakları ve diğer uygulama alanlarında staj olanağı sağlanarak “Uygulamalı Eğitim” desteklenmiştir.

 1. Entegre Eğitim sistemi (Mart 1988)

Mart 1988’den başlayarak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uygulanan “Entegre Eğitim sistemi” uygulamaya konulmuştur

 1. Aktif Eğitim sistemi

Türkiye’de ilk kez uygulamaya girmiştir (1996, 1997). İlk üç yılda Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ), dört ve beşinci yıllarda TASK’a Dayalı Öğrenim (TDÖ)( 2000-2001), son yılda İntörn Doktor eğitim.

 1. Artan öğrenci sayısı dikkate alınarak günün koşullarına, alt yapı olanaklarına uyum gösteren, süreklilik, dinamik değişim gösteren eğitim sistemleri uygulanmıştır.

Geleneksel eğitim modelleri yanı sıra hibrid sistemler içinde entegre sistem, covid döneminde on-line, ayrıca tekrar yüz yüze eğitim vb. uygulanmaktadır.

 • UTEAK Akreditasyonu (2010)

Tıp Eğitimi UTEAK tarafından 2010 yılı mart ayında akredite edilmiştir.

 • AB Diploma Eki Etiketi (2013):

2013 yılında AB Diploma Eki Etiketini almıştır.

 • Elektronik Ortam Gelişmeleri

Elektronik ortamda iletişime önem verilmiş, öğrenci duyuruları, sınav notları duyuruları 2013 yılından bu yana elektronik ortamda yapılmaktadır.

 • DEUZEM

Elektronik ortamda sınavlar için yeni bilgisayar laboratuvarı oluşturulmuştur.

 • KEDLAB (Klinik eğitim ve Değerlendirme Laboratuvarı)

BAP projesi ile kurulmuş, 2014-2015 eğitim öğretim yılından ilk kez Solunum-Dolaşım TASK’nın “Solunum Durağı” burada yapılmaya başlanmıştır.

 • DEÜTF Dergisi

1984 yılında yayına başlamış, 2011 yılında online e-dergi olarak yayınlanmaya başlamıştır.

 1. Sonuç
 1. Sonuç olarak, İzmir’de 1 Mart 1978 günü kurulan İzmir Tıp Fakültesi, 45. Kuruluş yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi adı ile hizmet vermeye devam etmektedir.
 2. Yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında, kurucu öğretim üyelerimizin, tıp eğitiminde “reformcu” bir tutumla başlatmış olduğu tıp eğitimi, bilimsel ve teknolojik güncel gelişmelerin ışığında, güncellenerek devam etmektedir.
 3. Cumhuriyetin 100 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, yetiştirdiği genç öğrencileri, öğretim üyeleri ve bilim insanları, ortaya koydukları, sağlık hizmetleri yanı sıra, bilimsel değeri yüksek yayınlar ve uluslararası alanda elde ettikleri başarıları ile Cumhuriyetin ve Atatürk’ün çağdaş uygarlığa ulaşma hedefi doğrultusunda yoluna devam ettiği görülmektedir.
Yorumlar (6)
Erkan Pehlivan [email protected] 1 yıl önce
Hocam, 1978 yılında kaydımı yaptıramadım.
ÖSS ile giren 91 kişinin en düşük puanı kaçtı. Ben o yıl 504 fen puanı almıştım. Ege tıp yazmıştım. Giremedim boş gelmişti. İzmir tıp açıldığından haberim olmadı. GİREBİLİRMİYDİM merak ediyorum
Mehmet Füzün 1 yıl önce
Muhteşem bir tarihçe… Mutlaka bir kitapçık şeklinde basılmalıdır. Tüm mezunların ve mezun olacakların bu belgeyi kütüphanelerinde bulundurması sağlanmalıdır. Sayın Prof .Dr. Canda ya bu mükemmel hizmeti için bir teşekkür belgesi takdim edilmelidir.
Dr.Necmettin Özdemir 1 yıl önce
Çok güzel bir derleme emeğinize sağlık. Yalnız 80 ve81 mezunlarını göremedim
Doç.Dr.Ragıp Kayar 1 yıl önce
9 Eylül Üniversitesinin tarihsel gelişimini,buna yakından şahitlik etmiş olan kıymetli hocamız Prof.Dr.Şerefettin Canda görsellerle desteklediği çok güzel bir inceleme yazısı ile ortaya koymuştur.Temelindeki harçtan,öğrencilerde uyandırdığı insancıl idole kadar emek verdiği bu süreçte kendisi gibi bir öğretim üyesi olan eşi Prof Dr Tülay Canda ile birlikte yılmadan çalışmış ve Fakültenin bilimsel düzeyine paha biçilmez katkılar yapmıştır. Gelecek kuşaklar bu katkılar karşısında hocamızda gördükleri mütevazi karaktere olan sevgi ve bağlılıklarını vefakar bir şekilde sürdüreceklerine inancım tamdır...
Süheyl Asma, 1991 mezunu 1 yıl önce
Teşekkürler hocam
Sevgi Öksüz 1 yıl önce
Sayın M.Şerafettin Canda Hocam. Harika ve detaylı çalışma sergileyerek hazırlamış olduğunuz tarihçe makalesi , yeni nesillere , gençlere eğitim ve öğretimlerine ışık tutacak zenginlikte hazırlamışsınız. Sayın Hocam bir kitap haline getirmeniz çok kişi ve öğrenciye ulaşacağını ve faydalı olacağı görüşündeyim. Çok teşekkürler.
17
parçalı bulutlu
banner17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21

Gelişmelerden Haberdar Olun

@